Kontakt

Prawdziwadezynfekcja.pl
tel. 81 535 22 30
e‑mail: info@prawdziwadezynfekcja.pl

MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwi­ka Spies­sa 4,
20–270 Lublin,
VAT PL 946–001-00–16,
KRS 0000020407, Sąd Rejo­no­wy Lublin-Wschód w Lubli­nie z sie­dzi­bą w Świd­ni­ku VI Wydział Gospo­dar­czy. Kapi­tał Zakła­do­wy 622,000,00 PLN

Godzi­ny dzia­ła­nia biura:
Ponie­dzia­łek — Pią­tek: 8:00–16:00

Napisz do nas


    KLAUZULA INFORMACYJNA

    Dane osobowe będą przetwarzane przez MEDISEPT sp. z o.o. z w Lublinie przy ulicy Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin.
    Zobacz więcej

    *pola obowiązkowe